Symboolkaarten
Persoonlijke processen

 


Info Symboolkaarten ook wel Mandala/orakelkaarten: deze kaarten  kun je gebruiken als een hulpmiddel om tot zelfinzicht te komen, en bestaat uit zo’n 45 kaarten. Elke kaart vertegenwoordigt een psychologisch proces. Zit je vol vragen, wil je je koers veranderen, vernieuwen of bewustzijn zoeken dan kan het trekken van een kaart daarbij een hulpmiddel zijn. Lees de kaarten van links naar recht tegen de klok in. 
De
koepelkaart  bevat associaties naar alle andere kaarten.

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
Aardekaarten

  

 
Home 

 
Aardekaarten

 
Identiteitskaarten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De levensbron voelend als het hoogste...
Samengevoegd met onmisbare ervaringen,
duellerend als onzichtbare energieën
met als resultaat een stuwende kracht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het je veilig voelen door een rotsvast vertrouwen,
ondanks al het onvoorspelbare
en de daardoor ontstane scheuren,
maken  het wortelen mogelijk .

Verzonken tijdens meditatieve momenten
worden dromen vertaald in dubbele beelden,
welke in het diepste donker van alleen zijn
de belangrijkheid doen beseffen van de balans
tussen realiteit en verstilling.

 

 

Zoals het licht komt van boven,
zo is het leven struikelen en vallen.
Vaak in het zwarte gat...
maar daarna 'n doorgaan naar het onbekende.

 

 

 

Het zijn van een autoriteit is om -ontdaan van de door de tijd ontstane illusies welke vastgehecht zijn aan het ego- op eigen kracht de weg verder te gaan.

 
Levensprocessen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nooit meer dan op het grootse moment van leven geven, worden de vrouw-eigen gevoelens aangesproken voor dat kwetsbare wezentje, welke zich kunnen uiten in een welhaast zinnelijk geluksgevoel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het grootste goed van kind-zijn is de verwondering, het openstaan en het uitproberen... Dit kan resulteren in dwars-zijn. De kunst is er zo speels mogelijk mee om te gaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Het ervaren van de van boven komende energiebundeling en de tweevoudige betekenis van geaard zijn wordt mede mogelijk gemaakt door de stevigheid waarmee onze voeten op de bodem staan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het moge een wonder genoemd worden dat we, gestuwd door een oerkracht, de meest smalle weg moeten bewandelen om los te komen van dat wat was.

Er is een moment van openstaan nodig om de drang tot veranderen, die vaak een noodzaak is, in de goede richting aan te durven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het moeten aanvaarden van het ondoorgrondelijke gaat gepaard met strijd om na een geleden verlies de toekomst weer met overgave tegemoet te kunnen zien.

 

De kleur oranje staat symbool voor het speelse, seks, dans, beweging, kortom: het bruisen van energieën met als gevaar dat deze door onervarenheid kunnen leiden tot ontsporen.

 

 
Groeiprocessen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het gevoel van volkomen vrijheid waar vaak een lange tijd van zoeken aan vooraf gaat heeft een meerwaarde als dat gevoel gedeeld kan worden met een ander, en diegene dan ook daadwerkelijk toe te laten.

 

 

 

 

 

Het putten uit de oerbron en vertrouwen hebben in jezelf zal helpen de soms zo aanwezige rusteloosheid te beteugelen en zo ruimte te geven om warmte uit te stralen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kennis door studie, of uit welke bron dan ook verkregen heeft in zich om een in ons aanwezig verlangen naar aanzien wakker te maken. Daaraan toegevend zal het verblindend werken en het gebruikmaken van die kennis bemoeilijken.

 

 

 

 

 

 

 
Wordt vervolgd...

 

 

 

 

Te vaak wordt een voorgevoel niet onderkent. Mede oorzaak daarvan is het drukke ritme van ons dagelijks levenspatroon. Na het ervaren van hartepijn krijgen we een kans naar onszelf te luisteren en open te staan voor...

 

Het zou goed zijn meer stil te staan bij de machteloosheid van de medemens, want juist het onbegrip kan een stukje hoop voor de toekomst wegnemen.